By Abdel Maseeh Ibn Youhana

Bersedudukan kepada Quran yang konon tiada hal yang membengkokan didalamnya marilah saya uji kredibilitas Quran sebagai kalam allah wts tentang soalan saya “berapa lamakah allah menghancurkan kaum Aad”??

Menurut Quran saya kutipkan ayatnya dibawah ini:

[QS 54:19]

Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus

[QS 41:16]

Maka Kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena Kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan Sesungguhnya siksa akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan.

[QS 69:6-7]

Adapun kaum `Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum `Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).

Konklusinya:

QS 54:19, menyatakan perlu 1 hari allah untuk menghancurkan kaum Aad

QS 41:16, menyatakan perlu beberapa hari allah untuk menghancurkan kaum Aad

QS 69:6-7, menyatakan perlu 7 malam delapan hari allah untuk menghancurkan kaum Aad??

Mana yang benar QS 54: 19 atau QS 41:16 atakah QS 69:6-7???