The Qur’an: Misinterpreted, Mistranslated, and Misread. The Aramaic Language of the Qur’an by  Gabriel Sawma

Dikalangan Para Sarjana Islam, beliau diakui keahliannya dalam ilmu bahasa baik Aram, Ibrani, dan Arab. Kepakaran beliau diakui banyak Sarjana dan Ulama Islam di dunia.

Segera baca juga Blog Gabriel Sawma http://gabrielsawma.blogspot.com/

Baca ONline buku ini