Mengapa Musik dilarang Islam?
Tak ada jawaban langsung dari Allah, kecuali pelbagai tafsir dari pelbagai manusia. Tetapi mari kita baca artikel dibawah ini yang menjelaskan hukum musik dan lagu dalam Islam.

Bukhari – Volume 7, Book 69, Number 494v: Diriwayatkan Abu ‘Amir or Abu Malik Al-Ash’ari:

“Nabi berkata, dari antara pengikut saya akan ada orang yang menganggap zinah, memakai kain sutera dan meminum alkohol dan penggunaan instrumen musik sebagai absah … Allah akan menghancurkan mereka pada malam hari dan membiarkan gunung menimpa mereka, dan Ia akan mengubah mereka yang tersisa menjadi monyet dan babi, dan mereka akan seterusnya begitu sampai Hari Kiamat”.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Akan muncul di kalangan umatku nanti beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat-alat musik”.

(Shahih Al-Bukhari no 5590, Musnad Imam Ahmad V/342, Sunan Abu Daud no. 3688, Sunan Ibnu Majah no. 4036). (Read More)