Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu: “YAHWEH menyediakan”; sebab itu sampai sekarang dikatakan orang: “Di atas gunung YAHWEH, akan disediakan.”

(Read More….)