Surat yang paling diagungkan Islam ini – yang digelari Ummul Kitab, al-Kafiyah, bahkan al-Asas, justru tidak punya silsilah kapan dan dimana ia diturunkan Allah kepada Muhammad, atau diturunkan setelah surat yang mana juga tidak diketahui dengan pasti! Oleh: Kalangi

Gambar yang memperlihatkan Muhammad tatkala menerima wahyu yang pertama dari malaikat Jibril. Dari buku Jami’ al-Tawarikh oleh Rashid al-Din, dipublikasikan di Tabriz, Persia, pada tahun 1307 A.D.  (more…)