Mengapa anda harus mengelilingi Ka’aba tujuh kali? Dan mengapa arah tawaf hanya berlawanan dengan jarum jam? Adakah Allah anti arah jarum jam seperti yang kini kita kenakan pada arloji dan jam, padahal Ia berdiri diatas segala ruang, arah dan waktu?

Tanya Ulang Oleh KALANGI

(Dikembangkan Dari WikiIslam)

31. Seorang Muslim harus bersembahyang menghadap ke Mekkah, dan jika bersembahyang membelakangi Mekkah dianggap menghina. Dari sudut pandang Muhammad bahwa bumi itu datar (71:19, 15:19, 20:53), kiblat ini masih masuk akal. Tetapi faktanya bumi ini bulat, jadi jika anda bersembahyang menghadap Mekkah, pada waktu yang sama anda juga membelakangi Mekkah (dan sebaliknya)! Bagaimana anda Muslim menjelaskan hal ini?

32. Masuk akal dan adil-kah jikalau pada Hari Kebangkitan, Allah –menurut banyak hadith yang sahih– akan meloloskan anda Muslim dari api neraka ketika anda Muslim melemparkan orang Yahudi dan orang Kristen (throw Jews and Christians) ke dalam neraka? [69][70][71]  Allah yang menebarkan kebencian? (Read More …)